สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

11 ธ.ค.57 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา  ผู้ช่วย.ผบ.ตร. เปิดโครงการแก้ไขปัญหาจราจรโดยใช้แนวทางพระราชดำริ  ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม จุดเริ่มต้นจากแยกประชาธรรม ถึงจุดกลับรถโอท็อป(รามอินทรา)
    โดยใช้ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวนวิ่งเบิกทางให้รถของประชาชนบนเส้นทาง ถนนประดิษฐ์มนูธรรม มีการประสานการปฏิบัติกับตำรวจจราจรทุกพื้นที่ตลอดเส้นทางให้เปิดสัญญาณไฟจราจรรับช่วงกันเป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเพื่อระบายการจราจรไม่ให้ขาดตอน  ประสานให้มีการปล่อยรถที่จะเข้าสู่ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของขบวนรถที่วิ่งตามรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเบิกทาง  เพื่อให้การเคลื่อนขบวนของรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer