หน้าที่ ( 6 ) / 114


13-16 ก.พ.58 [ประมวลภาพ]พระภิกษุ พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสมณกิจ