หน้าที่ ( 30 ) / 54


17 พ.ค.2559 เวลา 20.00 น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมงานเลี้ยง "รวมพลนกยูง" ของ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 54 ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต