หน้าที่ ( 4 ) / 8


พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) อุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  จำนวน 10 ครั้ง