หน้าที่ ( 26 ) / 681


25 ก.พ.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา(สบ 10) เข้ารับรางวัลตามโครงการสร้างสรรค์คนดีของแผ่นดิน  มาลัยสยาม ประจำปี 2560 สาขาข้าราชการของแผ่นดิน  โดยมีท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ประทานรางวัล    ลานอินฟีนิชิตี้ฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 5