หน้าที่ ( 11 ) / 572


23 มี.ค.2560 [ไทยรัฐทีวี] ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลย 21 คน ในคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน เป็นเวลา กว่า 1 หมื่น 2 พันปี 

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลย 21 คน ในคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน เป็นเวลา กว่า 1 หมื่น 2 พันปี ซึ่งรวมถึงนายนที ธีระโรจนพงษ์ พร้อมสั่งให้จำเลยทั้งหมดชดใช้เงิน จำนวน 356 ล้านบาทคืนให้กับผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ย