หน้าที่ ( 9 ) / 572


23 มี.ค.2560 [SmartTV] พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตา ที่ปรึกษา(สบ 10) แถลงข่าวเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ยูฟันเพื่อแจ้งให้ทราบขั้นตอนการเยียวยาให้ได้รับค่าเสียหายคืน