หน้าที่ ( 25 ) / 54


30 เม.ย.60 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ 10) รับรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช 2560 สาขา พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น จาก พล.อ.พิจิตร  กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9