หน้าที่ ( 24 ) / 54


 1 มิ.ย.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “พระคเณศทองคำ” ผู้ทำคุณประโยชน์แห่งปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ สาขาป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ตำรวจแห่งปี Police Awards”  จาก พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมศิลปิน นักร้องนักแสดง ผู้ประกาศข่าวและบุคคลสำคัญหลากหลายอาชีพ  จัดโดยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ(สสชท.)