หน้าที่ ( 20 ) / 54


16 ส.ค.2560 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย   ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ 10) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ แม่พระในดวงใจ และผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2560 จัดโดย นสพ.เดลิมิเรอร์ ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพ