หน้าที่ ( 21 ) / 54


5-6 ส.ค.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา(สบ10) เดินทางไปศึกษาดูงานในการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) : INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS(ILG) ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 6 ณ   จังหวัดชลบุรี

 

 

กิจกรรมประทับใจของหลักสูตร ILG ในสัปดาห์ที่ 6 ของการอบรม คือการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณพงา วรรธนกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรม Royal Cliff Hotals Group ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของภาคตะวันออกไทยสู่ EEC” ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เกิดประโยชน์ยิ่ง จากนั้นนำผู้นำนวัตกรรมไปชม KAAN Show โดยได้รับฟังการบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมไทยและเบื้องหลังการทำโชว์จากทีมงาน ก่อนชมโชว์ที่ใช้ระบบ แสง สี เสียง ที่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมนำทางไปสู่การดำเนินเรื่อง ซึ่งเนื้อหาได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงโขนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ เนื้อหาใช้ตัวเอกชื่อ คานน์ เป็นตัวเดินเรื่อง และใช้เรื่องราวจากวรรณคดีไทยมาเป็นองค์ประกอบ จากนั้นกลับมาร่วมงานปาร์ตี้ “ILG by the Beach” ร่วมกิจกรรมสังสรรค์บันเทิงใจภาคค่ำ ด้วยการร้องเพลงชนิดไม่แคร์ นักดนตรี จนลืมง่วงกันเลยทีเดียว

      เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม หลังจากดื่มด่ำกับอาหารท่ามกลางธรรมชาติยามเช้าที่สวยงาม เป็นกิจกรรม “Design Thinking Workshop” โดย นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ (หมอคิด) และทีมงาน ที่ใช้กลยุทธ์ระเบิดต่อมความคิดพิชิตปัญหา ทำให้ได้ผลงานกลุ่มระดับ Premium คือการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนสืบไป ในหัวข้อ “Make Thailand A Better Place