หน้าที่ ( 17 ) / 54


4 ก.ย.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา(สบ10) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ILG ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 9 หัวข้อ Opportunities and Challenges in New Public Private Partnership บริษัทประชารัฐ : โอกาสและความท้าทาย ณ ห้อง Astor Ballroom ชั้น 14 โรงแรม St.Regis ถ.ราชดำริ

 

Amazing สุดๆ สำหรับกิจกรรมดีๆ ของหลักสูตร ILG คือการโคจรมาพบกันของ 2 วิทยากรยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจของเมืองไทย ที่โดดเด่นดังไกลไปถึงต่างแดน ท่านแรกคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง “บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม : โอกาสและความท้าทาย ( Opportunities and challenges in Pracharath Rak Samakkee : Social Enterprise) นอกจากการบรรยายที่เป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาเรียบง่ายแต่โดนใจผู้ฟังแล้ว คุณหนุ่ม ฐาปน ยังนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่สวยงาม ทันสมัย ด้วยการออกแบบ ให้สีสันที่ดู Intrend มากๆ ท่านผู้นำนวัตกรรมรวมพลังกันอุดหนุนจนสินค้าเกือบหมดเกลี้ยงภายในพริบตา ที่พิเศษสุดๆ คือคุณหนุ่ม ฐาปน นำหนังสือดีที่ควรค่าแก่การอ่านและเก็บรักษามามอบให้ผู้เข้ารับการอบรมท่านละ 3 เล่มด้วย หลังจบการบรรยายและถ่ายภาพกับวิทยากรท่านแรกจนสมใจแล้ว วิทยากรท่านที่ 2 คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็บรรยายต่อในหัวข้อ “ธุรกิจระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทาย (Opportunities and challenges in international Economy) ซึ่งนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จทางการค้าระหว่างประเทศแล้ว คุณธีรพงศ์ ได้กล่าวถึง 5 ประเด็น ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่ 1. การค้าเสรีทั่วโลกกับการป้องกันทางการค้า 2. ความผันผวนค่าของเงิน 3. เศรษฐกิจของประเทศที่ผลักดันการเติบโตเริ่มชะลอลง 4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน สามารถตรึงผู้ฟังให้สนใจติดตามทุกนาที เป็นที่น่ายินดีที่กิจกรรมในครั้งนี้ ท่านผู้นำนวัตกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง จนทำให้ห้อง Astor ดูแคบลงถนัดใจ ที่โดนใจและได้ใจไปเต็มๆ คือวิทยากรทั้ง 2 ท่าน นอกจากจะให้ความเป็นกันเองอย่างดียิ่งกับผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ยังยินดีมอบค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรให้หลักสูตร ILG อีกด้วย
จากนั้นเป็นกิจกรรมสังสรรค์กลุ่มย่อย ระหว่างกลุ่ม Vision และ กลุ่ม Change โดยเลือกภัตตาคารเชฟแมน ส่วนกลุ่ม Freedom และกลุ่ม Idealism เลือกร้าน Sala Loza ซึ่งทั้ง 2 ร้าน อยู่ด้านหลัง โรงแรม St.Regis สะดวกในการเดินทางมากๆ ดูจากภาพถ่ายที่ส่งมาในไลน์กลุ่ม
ก็จะเห็นผลของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในวันนี้ คือ รอยยิ้ม แววตาสดใส บรรยาการอบอุ่นเต็มไปด้วยสัมพันธภาพที่งดงาม น่าชื่นชมและปรบมือให้ทุกท่าน