หน้าที่ ( 16 ) / 54


 

18 ก.ย.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา(สบ10) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ILG ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 11 พบกับ 3 วิทยากร ดร.สันติธาร เสถียรไทย,  คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล, คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์The Campus (Lecter Hall) Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ

 

            หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.) สัปดาห์ที่ 11 The Campus (Lecter Hall) Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ เป็นการรวมดาววิทยากรระดับ Exclusive 3 ท่าน ในหัวข้อที่แต่ละท่านถนัดสุดๆ คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Head of Emerging Asia Economics, Credit Suisse (Singapore) ที่กรุณาบินจากสิงคโปร์เพื่อมาบรรยายเรื่อง “World s Economics Outlook : Investment Opportunities and Challenges” ให้พวกเราฟังอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ส่วนคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt และกองทุน 500 Tuk Tuks เจ้าพ่อ Startups ก็สามารถเรียกเรตติ้งได้อย่างดีในหัวข้อ “Startups & Investment Opportunities : Trends of Cryptocurrency,Internet of Things and Disruptive Technologies” และแล้วก็ถึงคิวกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุด คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA ( ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งความรู้ความสามารถแตกฉานในเรื่อง “Thailand s Economic Outlook: Investment Opportunities and Challenges” วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีของที่พร้อมจะปล่อยทีเด็ดสะกดผู้นำนวัตกรรมทั้งหลายที่มากันอย่างพร้อมเพรียง จนทำให้ห้อง Lecter Hall ดูแคบลงถนัดใจ นั่งฟังชนิดไม่ยอมแม้จะลุกไปรับอาหารว่าง หรือเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียว ยิ่งหมัดเด็ดพิชิตใจ คือการเปิดเวทีสาธารณะให้วิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ตอบข้อซักถาม โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงวคลวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ยิ่งทำให้กิจกรรมในวันนี้ประทับใจท่านผู้ชมทั้งหลายยิ่งนัก หลังจากซักถามวิทยากรจนหนำใจแล้วผู้นำนวัตกรรมแต่ละกลุ่ม ก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารร่วมกันตามอัธยาศัย เพื่อพูดคุยปรึกษางานกลุ่ม หัวข้อ “Make Thailand A Better place” กันต่อ เพราะจะไม่พบกันอีกหลายวัน โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม

จากนั้นวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง “Coping with new trends in the capital Markets” โดยคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม ไปทัศนศึกษาและฟังการบรรยายหัวข้อ “ New Era of Financial and Banking System” โดยคุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) ซึ่งสวยงามอลังการงานสร้างมากๆ โดยมีไกด์กิตติมศักดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และ ดร.วิจิตร สุพินิจ เป็นผู้นำชมด้วยตนเอง