หน้าที่ ( 27 ) / 114


 

18 พ.ย.2560- พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา และคุณศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา ภริยา พร้อมข้าราชการตำรวจในสำนักงาน รรท.รอง ผบ.ตร. ร่วมปฏิบัติกิจของพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญปิดทองหลวงพ่อคง ธัมมโชโต ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม