หน้าที่ ( 26 ) / 114


พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา  รรท.รอง ผบ.ตร./ประธานมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล เป็นประธานประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 99 ตัว ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา ถนนจันทร์ 42 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รวมจำนวน 229   ราย ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.2560 โดยจัดพิธีมอบที่   วัดบ้านหนองแสง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี