หน้าที่ ( 10 ) / 54


29 ธ.ค.2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น6 รพ.ตร. / คุณจิรฐา ทรงเมตตา อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร.จำนวน 4 ราย