หน้าที่ ( 7 ) / 54


11 ก.พ.2561 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา และคุณจิรฐา   ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา ภริยา ร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว   ณ พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

     งานอุ่นไอรักคลายความหนาว จะแบ่งเป็น 3 โซน คือ (1) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

โซนที่ 2 สนามเสือป่า ได้แก่ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904, ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง ซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามพระราชอัธยาศัย

และโซนที่ 3 ร้านอาหารและร้านค้าตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย”

     ประชาชนที่เข้าร่วมงาน สามารถแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ เพื่อร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 11 มี.ค. ที่ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างเวลา 10.30 – 21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู