หน้าที่ ( 26 ) / 119


6 มี.ค.2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร.  ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักพระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร โดยมีท่านพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามฯ รองเจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ มณฑลพิธีวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ