หน้าที่ ( 20 ) / 114


14 มี.ค.2561   พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร.  และคุณจิรฐา   ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา ภริยา พร้อมครอบครัว  ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ถวายผ้าไตรและกฐิน พร้อมทั้งปัจจัย จำนวน 250,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณจิรฐาฯ  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ