หน้าที่ ( 23 ) / 119


29 เม.ย.2561 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา ภริยา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีมอบโค-กระบือแก่เกษตรกรผู้ยากจน ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ  จำนวน 200 ราย โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ เป็นประธานพิธี ,พระอธิการเลี่ยม  กิตติเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์