หน้าที่ ( 22 ) / 119


27 พ.ค.2561 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. และคุณจิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา ภริยา ร่วมประเพณีไหว้ครูบูรพาจารย์ใหญ่ประจำปี 2561 ณ วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน