หน้าที่ ( 5 ) / 54


16 มิ.ย.2561 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร.  รับรางวัลคชสีห์ คนไทยตัวอย่างคนดีของแผ่นดิน  โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  กทม.