หน้าที่ ( 20 ) / 119


พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. /โฆษก ตร. และครอบครัว พร้อมข้าราชการตำรวจในสำนักงานฯ ทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้าและเพล แด่ภิกษุ สามเณร วัดโมลีโลกยาราม