หน้าที่ ( 4 ) / 54


23 ม.ค.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ และ รับวุฒิบัตร หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Advance Master Managent Program | AMM) วบส. รุ่น 1 และ 2