หน้าที่ ( 3 ) / 54


25 ก.พ.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.พร้อมข้าราชการตำรวจในสำนักงาน ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สนามเทพหัสดิน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาและร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ