หน้าที่ ( 29 ) / 119


18 ส.ค.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล กล่าวเปิดพิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมี พระอธิการเลี่ยม กิตฺติ(เมธี) ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม ณ วัดบ้านคำแม่มุ้ยและหนองนกทา ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิต และมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน (นับจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562)รวม 13,518 ชีวิต หากคิดอายุขัยเฉลี่ยของโค-กระบือตัวละ 20 ปี อายุโค-กระบือ ที่ได้รับการใช้ชีวิตร่วมกันรวมทั้งสิ้น 270,360 ปี
https://www.facebook.com/Wirachaipolice/posts/1972139542885600