หน้าที่ ( 7 ) / 119


4 ส.ค.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล เปิดงานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระอธิการเลี่ยม กิตฺติ(เมธี) ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ เหล่าข้าราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วม ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพฯ
ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโค-กระบือ รวม 464 ชีวิต และตั้งแต่ตั้งมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 13,514 ชีวิต ซึ่งหากคิดอายุขัยเฉลี่ยของโค-กระบือตัวละ 20 ปี อายุโค-กระบือ ที่ได้รับการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีอายุ 270,280 ปี (98,652,200 วัน)