Previous


9 ก.ค.2562 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา (กรณีพิเศษ) รุ่นที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น รอง สว.(สอบสวน) - ผกก.(สอบสวน) ที่ไม่มีใบประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน จำนวน 630 นาย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน หรือ สบส.
ทั้งนี้ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.ภาคทฤษฎี (8 ก.ค.-30 ส.ค.2562) ณ สบส. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
2.ภาคปฏิบัติ (2 ก.ย.-25 ต.ค.2562) ในพื้นที่ บช.น.และ ภ.1-9