Previous


17 ต.ค.2562 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ พระนิรันตราย พระนารายณ์ พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พิธีสักการะรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 และพิธีสักการะรูปจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วม ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ