Previous


พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2562
16 ต.ค.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่เสียสละ ทุ่มเท เพื่อความผาสุกของประชาชน แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองก็ตาม
ในรอบปีที่ผ่านมา ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่า จำนวน 43 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิดชูข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตทุกนาย เพราะคือวีรบุรุษผู้กล้า ขอให้ทุกดวงวิญญาณรับรู้ถึงความรู้สึกแห่งการไว้อาลัย ต่อความเสียสละอันยิ่งใหญ่ คุณความดีจะจารึกไว้ในใจของเหล่าข้าราชการตำรวจ....ตลอดไป
โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม