Previous


มอบประกาศเกียรติคุณฯ เนื่องในวันตำรวจ
16 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ซึ่งมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้
1. ป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 10 ราย
2. ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย
3. ป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 13 ราย
4. พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 7 ราย
5. ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น จำนวน 11 ราย
6. จริยธรรมดีเยี่ยม จำนวน 3 ราย
7. สืบสวนดีเด่น จำนวน 3 ราย
8. พลเมืองดี จำนวน 2 ราย
9. (ศอ.ปส.ตร.) ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 9 ราย
10. ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 7 ราย
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจและภาคเอกชนทุกท่านที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณดังกล่าว