หน้าที่ ( 25 ) / 401


รัฐบาลจัดรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม"
วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 19.30-22.00 น.น.ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัต (มหาชน) รัฐบาลเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุกภัย อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดรายการ
"ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมารับบริจาคด้วยตนเอง ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมบริจาค จำนวน 50,000 บาท