Previous


"เกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดิน”
16 ก.ย.62 พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงรับรอง ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและสโมสรตำรวจ
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยในปีงบประมาณ 2562 มีข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการทั่วประเทศ ระดับชั้นยศพันตำรวจเอกหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น 470 นาย
สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 อาทิ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกดุสิต สังขะเมฆะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย