Previous


บรรยายหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา"รุ่นที่ 72
เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร"ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 72 ภาควิทยาการหัวข้อบทบาทของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ณ ห้องสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ