หน้าที่ ( 3 ) / 401


พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ร่วมการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.