หน้าที่ ( 2 ) / 401


 25 ต.ค.2564 พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกันปราบปรามหนี้นอกระบบ” ในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 64  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ. วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร