หน้าที่ ( 5 ) / 401


 17 ต.ค.2564 พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดตัว แอปพลิเคชัน “แทนใจ” แอปพลิเคชัน เพื่อดูแลระบบสวัสดิการต่างๆ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับข้าราชการตำรวจ