หน้าที่ ( 30 ) / 30 Next


 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โตมีฮีน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้ายี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ผบช.รร.นรต., รอง ผบช.ศ. ร่วมต้อนรับ