หน้าที่ ( 18 ) / 30


 15 ธ.ค.64 เวลา 07.00 น.  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. (กศ) ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ ในภาระกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม  ณ มหาวิทยาลัยนครพนม