หน้าที่ ( 22 ) / 30


 9 ธ.ค.64 เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. (กศ) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)ณ ห้องประชุมปทุมวัน  ชั้น 13 อาคาร 1 ตร.