หน้าที่ ( 23 ) / 30


 8 ธ.ค.2564 เวลา 10.00 น.  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา  รอง ผบ.ตร.  เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ ดร.ซกเกรตทะยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ  ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.