หน้าที่ ( 13 ) / 30


 28 ธ.ค. 64 เวลา 08.40 น. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมคณะ ได้เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.(กศ) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และปรึกษาหาลือถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2565 เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จสูงสุด