หน้าที่ ( 7 ) / 30


 4 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. (กศ) หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม พร้อมผู้แทน รพ.ตร. ,ผู้แทน สก.,ผู้แทน กง,ผู้แทน ทพ และ ผู้แทน สท. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัว ณ รพ.ตร. ประจำเดือน มกราคม 2564 ชั้น 11 อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.)