โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลา

วันที่ 12 เมษายน 2553 พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา พร้อมด้วย คณะวัดทรงเมตตาวนาราม เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเพื่อถวายพระพุทธรูป

 

การทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติ

 

 

365วัน พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
และ นางสาวสิรินดา เจนเซ่น
มิสไทยแลนด์2548 ร่วมรณรงค์ผู้ใชัรถใช้ถนน
ให้ขับขี่อย่างปลอดภัยใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์2549

595 วันผู้การปากน้ำ

พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ