595วัน พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ กับการสร้างตำรวจไทยใสสะอาด
การจัดตั้งองค์กรเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
จัดทำโครงการนำร่องการใช้พลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเพติด