คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริงครับ.

Click to enlarge
 
ก่อนหน้า | ถัดไป

 

ตำรวจทางหลวง
รณรงค์ให้ขับขี่
อย่างปลอดภัยช่วง
เทศกาลสงกรานต์
2549

พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
และ นางสาวสิรินดา เจนเซ่น
มิสไทยแลนด์2548 ร่วมรณรงค์ผู้ใชัรถใช้ถนน
ให้ขับขี่อย่างปลอดภัยใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์2549